Termeni și condiții

CONDIŢII GENERALE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI ASBIS
1. INTRODUCERE
Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare a site-ului ASBIS de către potenţialii vizitatori sau clienţi.

Accesând şi navigand pe acest site, acceptaţi, de facto, termenii de utilizare descrişi în continuare.

2. CONŢINUTUL INFORMAŢIILOR SITE-ULUI
Nici o informaţie prezenta pe acest site nu va fi considerată drept ofertă de produse sau servicii în general şi produse sau servicii software în special, venind din partea ASBIS.

3. NEANGAJAREA RĂSPUNDERII
Conţinutul informaţiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activitaţilor, produselor şi serviciilor ASBIS.

ASBIS nu va acorda nici o garanţie referitoare la:

evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
inexistenţa pe site-ul pus la dispoziţie a viruşilor sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor.
Astfel ASBIS nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său.

4. DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI
Toate informaţiile, produsele sau aplicaţiile conţinute în acest site sunt proprietatea ASBIS, care işi rezerva dreptul de a modifica/revizui conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi făra nici o informare prealabilă.

Întregul conţinut al site-ului ASBIS (www.asbis.ro) este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la paginile, conţinutul şi prezentarea site-ului sunt deţinute de ASBIS. Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului site-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea ASBIS.

5. OBIECTIVUL CONŢINUTULUI SITE-ULUI
Obiectivul conţinutului site-ului este de a transmite informaţii actualizate şi exacte.

ASBIS nu poate garanta că prezentele pagini nu conţin erori, şi asigură că va depune toate diligenţele pentru realizare unei informări corecte şi remedierea eventualelor erori.

Orice persoană care doreşte să-şi procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze ASBIS prin unul din mijloacele afişate în pagina „Contact” a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului sau produsului în cauză cât şi asupra condiţiilor contractuale, taxelor, tarifelor şi informaţiilor tehnice sau de alta natură.

6. LEGATURA CU ALTE SITE-URI
Prezentul site poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de ASBIS utile în legatura cu conţinutul site-ului său şi care nu se afla sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

ASBIS nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere pe site-ul său.

7. INFORMAŢIILE OFERITE PRIN ÎNTERMEDIUL SITE-ULUI
Orice persoană care viziteaza site-ul ASBIS (www.asbis.ro) şi care ii oferă date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul acestui site işi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru urmatoarele: prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către ASBIS în vederea efectuării de studii de piaţa; transmiterii de materiale promoţionale specifice operaţiunilor de marketing direct; solutionarea de către ASBIS a cererilor, întrebarilor şi reclamatiilor adresate (a se vedea pagina „Contactati-ne” din site); alte activitati întreprinse de ASBIS şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobari din partea destinatarului.

ASBIS va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Pentru orice nelămurire în legatura cu exercitarea drepturilor dumneavaoastră referitoare la utilizarea site-ului şi la protecţia utilizării vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii „Contact” din site. Conditiile de utilizare a site-ului sunt guvernate si interpretate conform Legilor din Romania.

Am citit cele enunţate mai sus şi declar că sunt de acord cu conţinutul acestor condiţii generale de utilizare.

INFORMAŢII PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
S.C. ASBIS S.A. este OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL înregistrat în Registrul de Evidenţă la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 18246, domeniul „reclamă, marketing şi publicitate”.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, S.C. ASBIS S.A. cu sediul social în Bucureşti, Str.––––––––––––-, număr de ordine în Registrul Comerţului ––––––, Cod de înregistrare fiscală ––––, înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. ––––-, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Prin completarea formularului „Contact”, existent pe site-ul www.asbis.ro necesare solicitării de informaţii, oferte sau suport privind anumite soluţii/produse ale S.C. ASBIS S.A., participantul declară că îşi dă consimţământul în mod expres şi neechivoc ca datele acestuia cu caracter personal să intre în baza de date a societăţii S.C. ASBIS S.A. şi să fie prelucrate şi folosite în viitor de către acesta cu respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Toţi cei care au furnizat datele cu caracter personal prin completarea formularelor menţionate mai sus, au calitatea de persoană vizată, în accepţiunea Legii nr. 677/2001.

Scopurile colectării şi prelucrării datelor de către S.C. ASBIS S.A. sunt:
transmiterea de oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing prin e-mail, fără alte obligaţii sau plăţi din partea S.C. ASBIS S.A. faţă de persoana dumneavoastră;
efectuarea de statistici interne, fără alte obligaţii sau plăţi din partea S.C. ASBIS S.A. faţă de persoana dumneavoastră;
organizarea de concursuri şi campanii publicitare cu premii, inclusiv expedierea premiilor câştigate.
S.C. ASBIS S.A. va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existenţei contului persoanei vizate, iar ulterior ştergerii contului persoanei vizate, S.C. ASBIS S.A. va transforma datele cu caracter personal în date anonime şi le va prelucra în scopuri statistice interne, pe durata existenţei societăţii.

Datele dvs. sunt destinate utilizării de către S.C. ASBIS S.A. în scopurile menţionate mai sus şi nu vor fi dezvăluite terţilor.

Prin completarea formularului „ASBIS Newsletter”, persoana vizată îşi dă acordul să primească oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing prin e-mail de la S.C. ASBIS S.A.

În cazul în care persoana vizată nu doreşte să primească oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing prin e-mail de la S.C. ASBIS S.A. nu va completa formularul „ASBIS Newsletter”.

S.C. ASBIS S.A. garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor celor care completează formularele menţionate mai sus.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de următoarele drepturi:

dreptul la informare (art 12);
dreptul de acces la date (art 13);
dreptul de intervenţie asupra datelor (art 14);
dreptul la opoziţie (art 15);
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17);
dreptul de a va adresa justiţiei (art 18).
Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi sa solicitaţi ştergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată şi trimisă la sediul S.C. ASBIS SRL – de completat adresa –-

Datele dvs. nu vor fi transferate în străinatate.

Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE
Accesand şi navigând pe acest site, acceptaţi, de facto, termenii de utilizare descrişi în continuare.

1. Politica păstrării confidenţialităţii
Noţiunea de „date personale” se referă la informaţii de tipul nume, data naşterii, adresa de e-mail, adresa de corespondenţă, care vă identifică. ASBIS SA nu va folosi aceste date fără aprobarea dvs. În procesarea datelor dvs. se va ţine cont de compatibilitatea totală cu standardele internaţionale recunoscute ale protejării intimităţii şi legile româneşti în vigoare.

2. Spam
ASBIS SA este total împotriva „spam”-ului. Spam-ul este definit ca trimiterea de e-mail-uri nesolicitate, de obicei de natură comercială, cu grad mare de repetiţie, la un destinatar cu care nu s-a avut nici o corespondenţă anterioară sau care a cerut să nu-i mai fie trimise aceste e-mail-uri. Cu permisiunea dvs. ASBIS SA va poate trimite prin e-mail informaţii comerciale, dându-vă posibilitatea să optaţi pentru a mai primi sau nu astfel de mesaje electronice.

3. Condiţii de folosire a informaţiilor de pe site
Puteţi prelua, citi sau imprima orice informaţie de pe acest site cu condiţia să reproduceţi fiecare şi toate adnotările despre drepturile de copyright sau alte adnotări despre drepturile de proprietate conţinută în orice informaţie pe care o preluaţi de pe site. Totuşi nu aveţi dreptul de a distribui, modifica, transmite, refolosi, republica sau folosi conţinutul site-ului pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând aici textul, imaginile, sunetul, video, fără permisiunea scrisă a ASBIS SA.

De asemenea trebuie să luaţi la cunoştinţă că orice vedeţi sau citiţi pe acest site are drepturi rezervate de copyright fără o altă notificare specială.

ASBIS SA poate revizui oricând condiţiile şi termenii de utilizare a site-ului, fără notificare prealabilă.

Link-urile spre acest site sunt permise numai către pagina „Home”. Alte link-uri spre interiorul site-ului sunt permise numai cu acordul scris al lui ASBIS SA. Includerea în site-uri cu frame-uri, în care acest site este o pagină din cadrul frame-ului, este strict interzisă.

Copyright (c) 2015 ASBIS SRL
Pentru informaţii privind drepturile de autor, va rugăm sa ne contactaţi.

Configurează-ți soluția Office365 pentru afaceri. Începe acum